Osnovna sredstva

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Osnovna sredstva

Osnovnim sredstvima se evidentiraju transakcije koje se odnose na sticanje, korišćenje i raspolaganje osnovnih sredstava.

Registar za osnovna sredstva sadrži podatke osnovnih sredstava, od aktivacije do odlaganja. Istorija revizija je uvek na raspolaganju.

Važna je evidencija promena u vrednosti osnovnih sredstava, koja pored obračuna amortizacije uključuju i promene usled oštećenja ili jačanja osnovnog sredstva.

NA osnovnom sredstvu lako evidentiramo promene depozita (lokacija) u vezi sa podacima o poslovnim subjektima i promene u zaduženjima u vezi sa podacima o zaposlenima. Za osnovna sredstva, koja su takođe radna oprema, možemo voditi evidenciju popravki i inspekcija.

Amortizacija se vrši za odabrana sredstva ili za sve, uz odobrenje računa, na podacima koji su sačuvani u registar. Amortizacija obračunava uzimajući u obzir promene zbog oštećenja ili unapređenja.

Knjiženje svih događaja (ispravke vrednosti i obračuna amortizacije) u glavnoj knjizi vrši se automatski, računi su postavljeni u amortizacijkim grupama, po registru osnovnih sredstava i sitnog inventara. Knjiženje se izvodi lako, ako uzimamo obzir odeljenjia i nosioce troškova.

Pretraga po registru osnovnih sredstava je brza i pregledna, prema nekoliko kriterijuma. Popis osnovnih sredstava posebno olakšava integracija programa sa barkod čitačem. Program takođe omogućava automatsko prebacivanje nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Pregled funkcija

• Omogućava automatsko prebacivanje nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara iz dokumenta prijema u registar osnovnih sredstava i sitnog inventara
• U registru osnovnih sredstava omogućeno dupliranje istih stavki
• Vođenje registra osnovnih sredstava po odeljenjima i nosiocima troškova
• Jačanje i obezvređenja osnovnih sredstava i otpis prema tome
• Likvidacija osnovnih sredstava sa automatskom pred-eliminacije jačanja ili pad vrednosti osnovnog sredstva
• Ispis kartice iz registra osnovnih sredstava i sitnog inventara, registra strukture, likvidiranih osnovnih sredstava i inventara
• Automatski obračun fiksne amortizacije sredstava za sve ili pojedinačno osnovno sredstvo za bilo koji određeni vremenski period (mesec, godina), uz istovremeno punjenje amortizacije po kontima, kupovinom ili amortizacije po kontima jačanja ili amortizacije po kontima umanjenja vrednosti
• Ispisi amortizacije po kontima, amortizacionim kategorijama, broju inventara, odeljenjima i nosiocima troškova
• Jednostavno obnavljanje amortizacije i uspostavljanje prethodnog stanja pre punjenja amortizacije
• Automatsko knjiženje promjena u registar osnovnih sredstava i sitnog inventara i amortizacije
• Obezbeđuje popis osnovnih sredstava i sitnog inventara sa barkod skenera i uvoz podataka u registar za dalju obradu
• Čuvanje dokumenata
• Servis za monitoring i periodični pregledi

X