Obračun plač

Uključeno u licence

SE
ME
GE
MF

Obračun plata

Obračun plata u PANTHEON-u odlikuje izuzetna prilagodljivost, jer omogućava obračun za različite tipove preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata i poreza.

Tako je moguće jednostavano obračunavanje plata uz jednokratan unos podataka, nakon što je pripremljena prva postavka obračuna. Osnovica za obračun plata je personalna mapa zaposlenih uz spisak radnih mesta i druge povezane liste, Pantheon automatsko preuzimanje podataka o izostancima i prisustvo na radu, naknade za prevoz, kredit, članarine sindikata, dobrovoljno dodatno penziono osiguranje…

U sklopu obračuna plate imamo sve zakonske forme (od poreza na plate nadalje), kao i brojne druge izveštaje koje nam pomaž, npr,  rekapitulaciju doprinosa, zarada,  krediti, platni nalozi, godišnja evaluacija zaposlenog…
Program omogućava plaćanje neposredno iz forme koju ste pripremili za obračun plate. Slično je sa knjišženjem, gde se plate automatski upisuju u glavnu knjigu.

Za obezbeđenje zaštite ličnih podataka, poverljivim podacima se pristupa uz dodelu ovlašćenja.

Pregled funkcija

 • Fleksibilno definiranje obračunske postavke – vrsta zarade, doprinosa i poreza
 • Mogućnost unosa, promena i brisanja nekoliko zaposlenih u isto vreme
 • Istorijski parametri podataka dozvoljavaju ponovni obračun (pojedinac / svi)
 •  Prenos standardnih vrsta zarade između izveštaja
 •  Pregled kratkoročnih i dugoročnih kredita i drugih odbitaka
 •  Alat za preračunavanje između neto i bruto iznosa
 • Različiti tipovi izveštaja u zavisnosti od vrste institucije: plata za. str., preduzeća i javne ustanove
 • Različiti tipovi izveštaja u zavisnosti od vrste odnosa:
  • redovna plata (kolektivni / individualni ugovor)
  • honorar (novinar, umetnik…)
  • ugovor o delu
  • naknada prisustva, najam
  • rad pripravnika, učenika i studenata
 • Različite vrste obračuna osnovne plate:
  • na osnovu obračunate bruto mesečne plate
  • na osnovu obračunate u bilo kojoj valuti
  • na osnovu obračunate na osnovu bodova zaposlenih
  • na osnovu izračunate na osnovu procene
  • na osnovu izračunate na osnovu tarifnog / razreda
  • na osnovu izračunate na osnovu parametara na radnom mestu
  • na osnovu izračunate na osnovu parametara u personalnoj mapi
  • na osnovu izračunate na osnovu parametara na nosiocima troškova
 • Različiti tipovi računanja bonusa:
  • sa nekoliko radnih mesta u isto vreme
  • članstva u sindikatu od bruto iznosa
  • regres za godišnji odmor
  • invalidnine
  • jubilarne nagrade
  • otpremnine
  • dobrovoljno dopunsko osiguranje
  • obavezno dopunsko zdravstveno osiguranje
  • neplaćeni odsustvo
  • minuli rad
  • beneficirani radni staž
  • razlika do min. plate (obračunata i isplaćena)
  • transport i topli obrok
  • motivacija zaposlenih
  • na bolovanju koje plaća poslodavac
  • bolovanje naplativo od zdravstvenog osiguranja
 • Platni spisak:
  • različiti tipovi platnog spiska
  • različite rekapitulacije
  • godišnji porez na dohodak i prenos Poreskoj upravi za porez na dohodak
  • naknada zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije
  • nadoknada za penzijsko i invalidsko osiguranje, spisak osoba sa invaliditetom
  • mogućnost izrade posebnih  formi
 • Mogućnost izrade posebnih  formi i obrazaca
 •  Podržava izvoz izveštaja u MS Excel i Word
 • Automatska priprema naloga za plaćanje (pojedinačno, ukupno)
 • Izdvajanje podataka iz drugih izvora:
  • Putnih naloga
  • personalne mape (podaci zaposlenih), proizvodnja (iz parametara proizvodnje)
  • podaci o prisustvu na radnom mestu
  • kalendar (podaci o odsutnosti s posla)
 • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
X