Blagajniško poslovanje

Uključeno u licence

LX
LT
RE
SE
ME
GE
MF

Narudžbine kupaca i dobavljača

U modulu Narudžbine pripremamo narudžbine, ponude ili predračune kupcima i narudžbine, potražnje ili primljene predračune dobavljača. Porudžbine su opremljene statusima, tako da se mogu pratiti tokom njihovog životnog ciklusa.
Otpremna lista znatno pojednostavljuje rad u većim skladištima, ali i donosi mogućnost „tvrde rezervacije“ – identifikuju robu do tačno određenog kupca. CRM mehanizmi koje nude mogućnost povezanih razvojnih kompanija dozvoljavaju nam trenutni pristup svoj dokumentaciji u vezi sa kupcem.
Narudžbine mogu biti osnova za fakturisanje i izdavanje robe i radne dužnosti za proizvodnju. Sa pogodnim i jednostavnim funkcijama mogu lako i bez ponovnog unošenja podataka proizvesti račun za kupovinu ili izdavanje fakture za robu, za porudžbinu ili dobavljače, iz narudžbine klijenata takođe se može kreirati radni nalog za proizvodnju.
Na osnovu minimalne ili optimalne zalihe ili narudžbina kupaca, program, uzimajući u obzir vreme isporuke, automatski generiše odgovarajuće naloge prema dobavljačima.. Vrlo koristan je pregled pitanja gde se narudžbine za svaku stavku vide, uz dinamiku njenog dostavljanja. Praćenje narudžbina kupaca može da se poveže sa internet trgovinom B2B ili B2C

Narudžbine kupaca

 • Bilo koji broj tipova naloga kupaca (ponude npr., Budžet, itd).
 • Mogućnost postavljanja dva partnera na dokumentu (kupac, primalac)
 • Instant pregled trenutne zalihe
 • Neposredni uvid u finansijsko stanje kupca
 • Mogućnost dodavanja opcionalnog proizvoda (Alternativni artikal prodaje se zasebno)
 • Promena sastavnica za materijalna sredstva u nabavci
 • Print naloga na više jezika (npr. engleski, slovenački, hrvatski, itd) ispis formata potpuno prilagođen
 • Opis pozicija na ponudi neposredno iz šifarnika
 • Dodavanje narudžbine da narudžbinu
 • Mogućnost meke i tvrde rezervacije lageru
 • Mogućnost delimične isporuke
 • Mogućnost rezervacije naloga

Narudžbine prema dobavljačima

 

 • Više vrsta narudžbina prema dobavljačima (npr. Početna strana, u inostranstvu, Komisija)
 • Kreiranje narudžbina ka dobavljaču prema narudžbinama kupaca
 • Kreiranje narudžbina ka dobavljaču prema zalihama (minimalne i optimalne)
 • Kreiranje zbirne narudžbine ka dobavljaču za više  kupaca
 • Izlaz u obliku narudžbenice i na više jezika
 • Praćenje delimične isporuke
 • Kliring naloga
 • Pregled naručenog i neisporučenog prema kupcima i dobavljačima
 • Pregled materijalnih potreba
 • Analiza upita

Obračun narudžbina

 • Pregled naručenog i neisporučenog prema kupcima i dobavljačima
 • Pregled materijalnih potreba
 • Analitika upita
X