Skladišče, zaloge, carina

Uključeno u licence

RE
SE
ME
GE
MF

Magacin, inventar, carina

Pantheon podržava sve ključne procese u skladištima, i pruža kompletan pregled svih proizvoda. Pregled ponude i nabavke je brz i jednostavan, a automatizovan proces obezbeđuje optimalno stanje robe i materijala.

PANTHEON podržava ostale procese u preduzeću i skladište  ntegrisano sa ostalim odeljenjima u preduzeću (npr. Prodaja, proizvodnja, računovodstvo, itd).

Pregled funkcija
  • Jednostavan prenos robe između skladišta,.
  • Više načina  praćenja inventara
  • Mogućnost automatskog  transfer između skladišta po ugovoru ili drugom dokumentu
  • Praćenje kalkulacije o izdavanju / prijemu magacina
  • Podrška carinskom magacinu.

Carina

Pantheon nudi kompletne carinske operacije. Podržani su carinsko skladište tip D i potrebne evidencije. Isto kao ostali moduli, moduli carinskih skladišta rade na više tipova dokumenata. Sa ovim smo omogućili jedinstvenu podršku za više carinskih skladišta i za bilo koji broj različitih zakonom  dozvoljenih prometa.
Osnovni princip modula je da obezbedi evidenciju prijema u inventaru carinskog skladišta i izdaje prateće dokumente. Možemo koristiti pojednostavljeni model ili proširiti, u zavisnosti od potreba identifikovanih od strane kompanije.

Pojednostavljen model prati samo preuzimanje i izdavanje administrativnog dokumenta. U ovom modelu, princip da za svako izdavanje  iz carinskog skladišta napravi odgovarajući carinsko obaveštenje, tako da roba lako može da se prebaci ili u slobodan promet ili prodaju van granica zemlje iz carinskog skladišta. Prošireni model predstavlja podršku carinske dozvole za nedeljno ili mesečno carinjenje. U ovom slučaju, jednu dodatnu carinsku prijavu uvrstimo u nekoliko knjigovodstvenih stavki.

Pored toga, program uključuje i podršku za hitno carinjenje i kasnu deklaraciju. Podržane funkcije su takođe pojednostavljena deklaracija uvoza i izvoza.

Pored toga u modelu je i veliki broj analiza i obračuna koje prate robu u carinskim skladištima.

Carinska skladišta
  • Podrška za  skladišta vrste A, B, C i D,
  • Akvizicije i izdavanje iz carinskog skladišta
  • Automatsko kreiranje računovodstvenih unosa,
  • Priprema deklaracije o poreklu,
  • Vođenje potpune carinske evidencije.
X