Obrazovni (EDU) partneri

Partnerski program EDU je namenjen za asaradnju sa obrazovnim ustanovama, gde se PANTHEON koristi u edukativnom procesu.

Srbija

www.singidunum.ac.rs Univerzitet Singidunum, Beograd
www.rafin.edu.rs Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd
www.viser.edu.rs Visoka škola elektrotehnike i računarstva stukovnih studija, Beograd

Slovenija

www.fov.uni-mb.si Fakultet  organizacionih nauka – Univerzitet u Mariboru
www.epf.uni-mb.si Ekonomsko-poslovni fakultet – Univerzitet u Mariboru
www.ef.uni-lj.si Ekonomski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
www.vsr.si Visoka škola za računovodstvo, Ljubljana
www.solarakican.si Biotehnička škola Rakičan
www.bc-naklo.si Biotehnički centar Naklo
www.ksgrm.net Poljoprivredna škola Grm

Hrvatska

www.efst.hr Ekonomski fakultet Split
algebra.hr Algebra – IT obrazovanje i visoka škola za računare, Zagreb
www.vsite.hr Visoka škola informacionih tehnologija, Zagreb
www.pou-morana.hr Ljudska univerza Morana, Zagreb
excel.hr/excel-educa/ Excel Educa, Obrazovanje, ustanova za edukaciju odraslih, Osijek

Bosna i Hercegovina

www.efsa.unsa.ba Ekonomski fakultet u Sarajevu
www.blc.edu.ba Banja Luka College, Banja Luka
unvi.edu.ba Univerzitet Vitez, Travnik
www.ssst.edu.ba Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Sarajevo
www.apeiron-uni.eu Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka

Makedonija

www.ukim.edu.mk Fakultet za ekonomiju – Univerzitet sv. Ćirila i Metodija, Skoplje
www.ugd.edu.mk Univerzitet Goce Delčev, Štip
www.mf.ukim.edu.mk Mašinski Fakultet – Univerzitet sv. Ćirila i Metodija, Skoplje
X