Upravljanje proizvodnim jedinicima – PANTHEON MT

Brzi protok informacija i pregledno vođenje dokumentacije su od velikog značaja za svako preduzeće. Mnoga proizvodna preduzeća imaju probleme, pre svega na relaciji proizvodnog pogona – proizvodne ćelije, gde treba takođe dokumentovati rad. Ova dokumentacija je često na papiru i ima sledeće nedostatke; nije pregledna, postoji veća mogućnost unosa greške, računovodstveni troškovi su zbog duplih unosa veći.

Za prevazilaženje ovih problema smo razvili PANTHEON Manufacture Terminal (MT) – licencu, koja eliminiše sve neprijatnosti klasične papirne dokumentacije. PANTHEON MT uvodi elektronsku dokumentaciju u proizvodnu ćeliju, i na taj način poboljšava prenos informacija, smanjuje mogućnost ljudske greške i omogućava direktnu vezu dokumenata sa računovođom, direktorom i drugim odeljenjima.

PANTHEON Manufacture Terminal (MT)

PANTHEON Manufacture Terminal sadrži sledeće funkcionalnosti:

  • Izdavanje materijala, unos materijala, pregled materijalnog rada proizvodne sastavnice RN, pregled unete potrošnje materijala na RN
  • Unos obavljenog rada, unos rada, pregled operacije proizvodne sastavnice RN, pregled unetog rada na RN
  • Unos obavljenog rada po radnicima, prijem proizvoda, pregled prijema na RN
  • Forma za registraciju radnika na pojedinu operaciju i automatski prenos na RN
Budući da je licenca MT namenjena isključivo elektronskoj dokumentaciji, u skladu sa tim ima i odgovarajuću cenu. Licenciranje MT verzije je moguće samo za korisnike, koji imau MF licence.

 

Kako početi sa upotrebom PANTHEON Manufacture?

Kontaktirajte nas

Pozovite nas na (011) 404 8604 ili pošaljite pitanje na prodaja@datalab.rs

Probajte program

Popunite obrazac i preuzmite DEMO verziju, koju kasnije možete nadograditi.

Prijavite se na obuku

Proverite raspisane obuke, koje za proizvodnju organizuje Datalab Akademija.

Pozovite nas (011) 404 8604

Pozovite nas da zajedno izaberemo odgovarajuće rešenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!
X