Datalab sponzorstva i donacije

U Datalabu preuzimamo brigu i odgovornost prema ljudima i sredini u kojoj živimo. Sa donacijama i sponzorstvima se aktivno uključujemo – kad god nam se ukaže prilika. Svake godine namenimo za donacije do 0,3% godišnjeg profita.

Datalab u potpunosti poštuje osnovne principe društvene odgovornosti:

  • Pošteno i jednako ponašanje zaposlenih,
  • Etičko i pošteno poslovanje,
  • Poštovanje osnovnih prava čoveka,
  • Odgovorno ponašanje prema okolini,
  • Pošten odnos prema lokalnoj zajednici i širem društvenom okruženju.

 

Finansijski smo podržali:

Novembar 2011. Odbojkašku žensku ekipu sa Fakulteta organizacionih nauka za izradu dresova i put za Valensiju gde se održavao turnir. Osvojili su drugo mesto.

Više o sponzorstvu od strane Slovenije, možete pogledati ovde.

 

 

 

 

 

X