Jednostavno upravljanje dokumentacijom

авг 30, 2017 | Računovodstvo

Kada se pomene dokumentacija u kontekstu računovodstva, prva stvar koja nam pada na pamet su računi. Zaista, primljeni i izdati računi verovatno čine većinu dokumentacije pravnog lica, ali daleko od toga da su jedini: tu su i ugovori, razni obračuni, dopisi, ponude, predračuni, liste, pregledi, popisi… Ipak, nije sve od navedenog jednako važno računovođama – za nas računovođe su bitne „računovodstvene isprave“.

Šta su računovodstvene isprave?

Važeći zakon o računovodstvu ih definiše kao „pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene“. Iako je ova definicija napisana jezikom prava, dovoljno je jasna da je svako može razumeti – računovodstvena isprava je pisani trag iz koga se vidi ko je, šta, kako i kada uradio, a što ima za posledicu neku promenu kod pravnog lica.

Zašto su računovođama toliko bitne računovodstvene isprave?

Zato što su samo verodostojne računovodstvene isprave validan osnov za knjiženje. I to je u stvari ključni razlog zbog koga računovođe toliko insistiraju na originalnoj dokumentaciji – bukvalno da bi mogle da urade svoj posao i ispravno evidentiraju poslovnu promenu u poslovnim knjigama. Drugi aspekt insistiranja potiče od onog: verodostojna računovodstvena isprava. Već pomenuti Zakon o računovodstvu kao verodostojnu računovodstvenu ispravu priznaje samo onu koja je potpuna, istinita, računski tačna, koja prikazuje poslovnu promenu i koja je snabdevena potpisom odnosno drugom identifikacionom oznakom odgovornog lica koja potvrđuje verodostojnost. U velikim sistemima postoje čitava odeljenja koja se bave verodostojnošću računovodstvenih isprava, ali u praksi malih i mikro pravnih lica, taj deo posla pada na eksterno angažovanog računovođu, pa je i ovde odgovor na pitanje isti – računovođe insistiraju na originalnoj dokumentaciji da bi se obezbedilo poštovanje verodostojnosti računovodstvenih isprava.

Kako se automatizacija „nosi“ sa ovim zakonskim normama? Kako nam pomaže da ih lakše ispoštujemo? Pridružite nam se 6. septembra u 10 časova na webinaru da zajedno pogledamo!

Autor: Slobodan Nemčev.  – Sine qua non consulting doo Beograd
X