Kako obračunati plate na vreme, bez glavobolje?

14 мај 2018

Pogledajte online seminar i saznajte kako:

 • da osigurate da su sve procedure u skladu sa zakonom,
 • da olakšate rad i skratite vreme koje Vam je potrebno da pripremite plate i zakonske forme,
 • na jednostavan način izvozite podatke i šaljete ih u elektronskoj formi,
 • sa predefinisanim šifrantima brže i transparentnije obračunate plate,
 • jednostavno plaćate sve doprinose za zaposlene kao i porez,
 • izvozite ispise i izveštaje na jeziku matičnog preduzeća (npr. eng, sl,).

Kako jedinstveni poslovni sistem olakšava rad u finansijama i računovodstvu?

16 мар 2018

Pogledajte webinar o međunarodnom poslovanju i saznajte kako da:

 • integrišete podatke i lako pripremite konsolidovane bilanse,
 • izbegnete greške uz pomoć koncernskih šifarnika,
 • manje vremena trošite na slanje podataka unutar same kompanije,
 • imate potpunu kontrolu nad ćerkama firmama.

Da li je potpuni nadzor poslovanja utopija ili izazov koji se može savladati?

15 мар 2018

Pogledajte webinar o međunarodnom poslovanju namenjen menadžerima i saznajte kako:

 • uz pomoć analize do bržih i utemeljenih odluka,
 • do bržeg saznanja o opasnostima ili nepravilnostima u poslovanju,
 • lakšeg planiranja
 • do pripreme automatskih izveštaja prema sopstvenim kriterijumima, za sopstvene potrebe,
 • do uštede vremena prikupljanja podataka iz različitih izvora.