AUTOMOTIVE

Savršeno rešenje za dilere automobila

 

Vodite kompletnu trgovinu automobilima sa jednostavnim sistemom – od naručivanja delova u servis do analiziranja prodaje u kancelariji.

 • Naručite delove vozila u par klika.
 • Jedinstvena baza podataka za sve stavke od svih proizvođača, na svim svojim podelama,
 • Integrisan sistem za celu kompaniju,
 • CRM sistem i proizvođački interfejs,
 • Računovodstvo, upravljanje ljudskim resursima, poslovna inteligencija,
 • E-business sa bankama i državom.

Datalab Automotive je poslovno rešenje za ovlašćene dilere automobila i servise. Vodite Vaš kompletan posao sa jednim sistemom. Svi zaposleni koji rade sa istim programom postižu veću efikasnost, niže troškove i veći profit. To je sveobuhvatni ERP sistem, od servisa, preko naručivanja delova do računovodstva i izvršnog izveštavanja. Posao je brži, podaci su dostupni u svako doba svim zaposlenima, i možete obavljati e-business sa klijentima, bankama, proizvođačima.

Datalab Automotive je komplet tri aplikacija:

 • Datalab PANTHEON,
 • I’Car DMS,
 • I’Car Marketing.
Nova i polovna vozila

Datalab Automotive’s NV/PV (ICARDMS modul nova I polovna vozila primed.PP) će napraviti vašu prodaju novih i polovnih vozila lakom.

Imate potpunu kontrolu reklamnih ponuda koju pravite za vaše klijente jer sva dostupna vozila mogu se prikazati i sortirati po drugačijim kriterijumima – samo jednim klikom.

Narudžbenice su opremljene statusima i primedbama što daje kontrolu na sve aktivne poslove; možete da planirate svoj potencijalni promet za svaku potencijalnu prodaju.

U opciji Nova vozila, lista svih kupljenih vozila i lista na lageru se pravi automatski. Možete videti sve relevantne informacije o dolazećim vozilima i vozilima na lageru sa jednim klikom; redni broj, tip kola, broj dana na lageru, itd. Moćna selections alatka daje vam mnogo opcija kako želite da filtrirate vaša nova vozila. Prijateljski interfejs daje vam mogućnost drag and drop vozila sa jedne u drugu kategoriju. (primer: iz »Na lageru« u »Rezervisano«).

Možete takođe videti uslove prodaje, detalje vozila i sve primedbe prodavca koje je napisao u dnevniku prodaje.

Funkcionalnosti:

 • Cenovnik i kupovina u prodajnim opcijama
 • Praćenje proizvođačeve podrške
 • Praćenje rada prodavaca
 • Analiza dobitka
 • Praćenje odnosa kupaca
 • Rasporedi prodavaca
 • Poslovni portfolio
 • Praćenje podsetnika
 • Praćenje kampanje
 • Integrisane refernece polovnih vozila
 • Konsolidacije više prodajnih mesta
Računovodstvo

PANTHEON™ podržava glavnu knjigu sa saldakontima i omogućava automatsko i ručno knjiženje dokumenata. Većina knjiženja se odvija automatski po unapred podešenim predlošcima. Pomoćne knjige su potpuno integrisane u glavnu knjigu, tako da nema duplog unosa podataka.

U program je uključen i osnovni kontni plan, koji možete da dopunjavate i menjate, kao i podešeni predlošci za automatsko knjiženje.

U meniju »Bilansi«, možemo da pripremimo različite vrste ispisa Bilansa stanja za različite periode, odjeljenja, nosioce troškova i poređenja perioda, u domaćoj i stranoj valuti.

Često se koriste i »Kontrolni ispisi« automatskih knjiženja i neizravnatih naloga za knjiženje. Program podržava zatvaranje klasa 5 i 6 po odeljenjima i nosiocima troškova i automatsku pripremu naloga za knjiženje u glavnu knjigu. U meniju »Zaključak godine« se na taj način automatski oblikuje nalog za knjiženje zaključka godine i otvaranja.

 

Funkcionalnosti

 • Željeni broj tipova naloga za knjiženje sa zadatim postavkama za knjiženje
 • Potpuna povezanost pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom, bez duplog unosa podataka.
 • Automatsko knjiženje primljenih i izdatih računa, obračuna PDV-a, plata, putnih naloga i drugih ličnih primanja, proizvodnje i upotrebe materijalnih sredstava.
 • Saldakonta u domaćoj i stranoj valuti.
 • Pregledi svih knjiženja u glavnoj knjizi/saldakonta sa mogućnošću filtriranja po kontu, datumu, vrsti dokumenta, poslovnom partneru, broju dokumenta itd.
 • Za promenu kontnog plana omogućen automatski prenos odnosno knjiženje iz starog kontnog plana na novi kontni plan i istovremeno oblikovanje naloga za knjiženje.
 • Automatsko zatvaranje klasa 5 i 6 i priprema naloga za knjiženje. Nakon zaključka poslovne godine oblikovanje naloga za knjiženje za zaključak poslovne godine i otvaranje naloga za knjiženje nove poslovne godine.
 • Dnevnik knjiženja detaljno i sumarno, po broju naloga za knjiženje, datumskim kriterijima, kontu, referentu, u domaćoj i stranoj valuti.
 • Ispis konto kartice prema izabranim kriterijima kao što su: za jedan konto ili više konta, datum knjiženja, datum PDV-a, dokument, u domaćoj i stranoj valuti ili u obe valute, u različitim oblicima ispisa.
 • Kontrolni ispisi neizravnatih naloga za knjiženje, automatskih knjiženja i drugi kontrolni pregledi.
 • Bruto bilans za željeni raspon konta i period, analitički po pojedinačnim kontima, po sintetičkim kontima, kontima pojedinačnih grupa i po razredima.
 • Bilansni pregledi sa mogućnošću željenih promena.
 • Priprema bilansnih pregleda po odeljenjima i nosiocima troškova, sa poređenjem po razdobljima, itd.

Nosioci troškova

 • Praćenje troškova i prihoda po pojedinim nosiocima troškova (projektima)
 • Svi dokumenti (narudžbine, računi, putni nalozi, plate) podržavaju evidenciju preko nosioca troškova
 • Analiza nosioca, uključno sa bilansom uspeha i stanja
Servis

Vaš servis će raditi kao sat sa Datalab Automotive..

Sa Journal organizer alatkom, ništa važno vam neće promaći. Bićete u mogućnosti da upravljate vašim zakazivanjima, izvodite akcije, pravite nalog popravke i pristup svim prethodnim akcijama.

Planning alatka daje vam mogućnost da pristupite svim planiranim aktivnostima kao i prošlim i završenim akcijama. Takođe je integrisan sa nalogom popravke. U nalogu popravke, imate pristup svim podacima:

 • utrošeno vreme,
 • delovi i detalji rada,
 • zamenska vozila planning alatke,
 • opterećenje kapaciteta servisa,
 • podaci klijenata,
 • podaci vozila,
 • posle-prodajni istorijat.

Raspored vremena rada zaposlenih prikazan u kapacitetu servisa u uslovima ljudskih resursa; možete da vidite podatke za svakog zaposlenog i za svaki pomoćni servis. Možete takođe meriti produktivnost vaših zaposlenih; predviđeno vreme, radno vreme i neradno vreme. Izveštaji i poređenja, koji mogu da se prebace u MS Excel, su odstupni da sačuvaju vas i vaše upravljanje u dodiru sa svim što se dešava u servisu.

Funkcionalnosti:

 • Zakazivanje sastanaka
 • Raspored organizacije opterećenosti servisa
 • Raspored zamenskih vozila
 • Prijem klijenata/vozila
 • Uspostavljanje radnog naloga
 • Upravljanje vremenom
 • Zaduživanje uzetih delova
 • Fakturisanje, za fizička i pravna lica
 • Garancije/ transferi
 • Fiksna stopa i vremenski intervali
 • Upravljački interfejs i elektronska dokumentacija
 • Odnosi klijenata (SMS, CRM, veza sa novim i polvnim vozilima, itd.)
 • Praćenje rada datog na izvođenje
 • Interfejs sa estimation alatkom
Rukovođenje orjentisano na kupca - CRM

CRM je najvažnija marketinška i prodajna alatka – koja je optimalna za posao.

U današnjem vremenu, zadovoljstvo klijenta je centar poslovanja i ništa ne stavlja klijenta na prvo mesto kao Datalab Automotive CRM. Ovo nije samo još jedna nova aplikacija – Ovo je potpuno novi način rada sa svojim klijentima.

Pomoći će vam u:

 • upravljanju potreba i želja vaših klijenata,
 • izgradnji čvrste i stabilne veze izmedju vas i klijenata,
 • stvaranju lojalnog klijenta koji će vam se stalno vraćati.

Integracija Datalab Automotive CRM’s sa ostalim delovima vaše kompanije je još jedna od velikih prednosti. Informacije će se deliti u celoj kompaniji i poslovne odluke će se donositi na osnovu puno informacija. Ispravne poslovne odluke. Smanjenje troškova je takođe veliki plus; pošto ćete znati klijente bolje, lakše ćete doći do njih i trebaće vam manje napora da bi dobili njihovu pažnju.

Navodeće upravljanje (potencijalnih klijenta) napravljeno je jednostavno i efikasno. Konačno ćete moći da zasnujete vaš marketing za potencijalne klijente na osnovu pouzdanih informacija i da ih pretvorite u kupce.

Funkcionalnosti:

 • Povezani zadaci upravljanja i modela procesa
 • Upravljanje vaše prodajne politike
 • Automatizacija planiranih zadataka
 • Automatsko kreiranje akcija na neke događaje
 • Stvaranje kontakt liste kroz više kriterijuma za izbor
 • Automatsko kreiranje SMS
 • Veze sa Word-om, Excel-om, Outlook-om
Plate

Obračun plata u sistemu PANTHEON™ odlikuje izuzetna prilagodljivost, što omogućava obračun za različite tipove preduzeća, radnih odnosa, osnovnih i dodatnih isplata.

Kao drugu odliku, istakli bi jednostavno obračunavanje plata i jednokratan unos podataka, nakon pripreme postavki za prvi obračun. Podatke za plate program preuzima iz personalne mape radnika i šifarnika radnih mesta, te iz drugih pripadajućih šifarnika. Program nam automatski prenosi i podatke o odsutnosti sa posla, kao i prisutnosti na poslu, kreditima, sindikalnim članarinama s odgovarajućim vrstama zarada.

U sklopu obračuna plata, na raspolaganju imamo sve zakonski propisane obrasce (OD, OPJ, Specifikacija uz poresku prijavu, PPP, M-4, M-UN i dr) te veliki broj drugih izveštaja, koji nam prikazuju rekapitulacije doprinosa, zarada, obračuna, kredita, šifri naloga za plaćanje, godišnji karton zaposlenog, karton radnika s osiguranim stažem s povećanjem …

Program nam omogućava kreiranje naloga za plaćanja neposredno iz forme, u kojoj smo pripremili i obračunali plate. Isto je i sa knjiženjima, jer nam plate automatski knjiži u glavnu knjigu.

Zaštita ličnih podataka je osigurana, jer pristup do poverljivih podataka možete zatvoriti autorizacijskim mehanizmom.

 

Funkcionalnosti

 • Fleksibilno definisanje načina obračuna – vrsta zarada, doprinosa i poreza
 • Mogućnost unosa, popravljanja i brisanja većem broju radnika odjednom
 • Hronološki podaci parametara omogućavaju ponovno obračunavanje (pojedinac/svi)
 • Prenos standardnih vrsta zarada među obračunima
 • Vođenje kratkoročnih i dugoročnih kredita, te drugih obustava
 • Alat za preračun između neto, bruto i bruto 2.
 • Različiti tipovi obračuna:
  • redovna plata
  • autorski honorar
  • ugovor o delu
  • jubilarne nagrade
  • solidarna pomoć
 • Različiti tipovi obračuna osnovne zarade:
  • bruto mesečna zarada
  • polazište obračuna u bilo kojoj valuti
  • obračuna na osnovu broja bodova zaposlenih
  • obračun na osnovu ocene
  • obračun na osnovu parametara na radnom mestu
  • obračun na osnovu parametara u personalnoj mapi
 • Različiti tipovi obračuna dodatnih isplata:
  • više radnih mesta odjednom
  • regres za godišnji odmor
  • invalidnine
  • jubilarne nagrade
  • otpremnine
  • neplaćena odsutnost
  • minuli rad
  • beneficirani radni staž
  • obračun toplog obroka i prevoza
  • stimulacije
  • bolovanja na teret poslodavca
  • bolovanja na teret zavoda za zdravstveno osiguranje
  • porodiljsko
 • Ispisi plata:
  • različite platne liste
  • različite rekapitulacije
  • obrasci OPJ, OPJ-1, OPJ-2, OPJ-3, OPJ-4, OPJ-6
  • specifikacija uz poresku prijavu
  • obrazac OD
  • obrazac OD-1
  • obrazac INSZ
  • obrazac PPP
  • obrazac M-UN
  • obrazac NZ-1
  • obrazac M-4
 • Mogućnost kreiranja proizvoljnih obrazaca
 • Mogućnost izvoza ispisa u MS Excel i Word
 • Automatska priprema naloga za plaćanje (pojedinačno, ukupno za banku)
 • Povlačenje podataka iz drugih izvora:
  • putnih naloga (neisplaćeni putni nalozi)
  • personalne mape (podaci o zaposlenima)
  • proizvodnje (parametri iz proizvodnje)
  • ostvareno radno vreme (podaci o prisutnosti na rad. mestu)
  • kalendar (podaci o odsutnosti s rad. mesta)
  • Automatsko knjiženje u glavnu knjigu
Magacin

Budite u potpunoj kontroli vašeg magacina sa Datalab Automotive.

Kao i u drugim kompanijama, magacin predstavlja centralnu figuru, koja je potpuno obuhvaćena poslovnim softverom. Sa jednim programom imate pristup:

 • fakturisanju korisnika,
 • prodaji u radionici,
 • upitima,
 • interni magacin/isporuka na licu mesta,
 • unos robe, i
 • među-kompanijska prodaja.

Kao i u radionici, možete koristiti Dnevnik da rukovodite vašim to-do akcijama, zakazivanjima i imati pristup svim prethodnim akcijama. U Fakture i Povraćaji možete naći sve fakture koje su izdate kao i detaljne informacije o delovima vozila: stanje na lageru, lokacija, cena, itd.

Popis se lako radi jer dozvoljava brojanje invertara po nekoliko kriterijuma, davajući vam organizovan pregled invertara na lageru.

Funkcionalnosti:

 • Zaduženje delova u servisu
 • Direktna prodaja sa odabirom
 • Direktni upiti
 • Direktna prodaja putem interneta
 • Upravljanje nabavkom
 • Upravljanje cenovnikom
 • Proizvođački interfejs
 • Upravljanje reklamnom kampanjom
 • Animiranje klijenata
 • Upravljanje barkodovima
 • Sjedinjavanje više servisa
 • Automatska zamena na licu mesta
Ljudski resursi

Posebna pažnja je u PANTHEON™-u posvećena ljudskim resursima, koji su često u poslovnoj informatici zapostavljeno područje. Jezgro predstavljapersonalna mapa radnika. U njoj vodimo različite evidencije o radnicima rezidentima ili nerezidentima, koji mogu da imaju različite oblike zaposlenja: stalno zaposleni, honorarno, autorski honorar ili dr. Za svakog radnika sastavljamo personalnu mapu u kojoj unosimo lične podatke, zatim podatke o članovima porodice, evidenciju radnog staža, gradimo kretanje radnika po radnim mestima u preduzeću, kao i podatke o radnom stažu. Tu su i podaci o odmoru i korišćenju odmora, kao i evidencija odsutnosti radnika. Takođe, možemo da vodimo evidenciju zdravstneih pregleda radnika, obavljenih kurseva i obuka.

Poseban deo predstavljaju podaci o plati radnika, članstvu u sindikatima, kao i kreditima.

U cilju vođenja evidencije o raspisanim konkursima i prijavljenim kandidatima, napravili smo panel u kom možemo da evidentiramo ove podatke.

Za sigurnost ličnih podataka je obezbeđen mehanizam autorizacija.

Funkcionalnosti:

 • Evidencija radnika (JMBG, lični podaci, prebivalište …)
 • Praćenje podataka radne knjižice (izračun radnog staža, jubileja …)
 • Praćenje podataka o članovima porodice, strancima, radnim dozvolama, različitim dokumentima, sindikalnim članarinama
 • Evidencija obrazovanja radnika, kako u okviru obrazovnih institucija, tako i interno
 • Parametri za izračun plate (polja po želji, koja se mogu upotrebljavati za izračun plate)
 • Praćenje karijere radnika i kretanje u preduzeću
 • Evidencija nagrada i disciplinskih mera
 • Dobrovoljno dodatno penziono osiguranje
 • Modul za sistemizaciju radnih mesta
 • Praćenje godišnjih odmora (izračun, izveštaji, prošlost) po formulama za izračun godišnjeg odmora ili unosom (nivo preduzeća, radnog mesta, radnika), kao i ispisi potrebnih kadrovskih odluka
 • Praćenje različitih odsutnosti s posla, npr. bolovanja, odmori … (kalendar, grafički, ispis)
 • Praćenje radnog vremena i integracija sa registratorima vremena (Špica, 4pot)
 • Podaci o zdravstvenom stanju radnika
 • Zdravlje i zaštita na radu (praćenje ispita, korišćenje zaštitnih sredstava, arhiva dokumentacije radnika)
 • Zaduženja za osnovna sredstva
 • Izračun godišnjih odmora i kreiranje ispisa o god. odmorima
 • Zakonski šifarnici (standardna klasifikacija zanimanja, stupanj obrazovanja …)
 • Upozorenja na događaje (npr. rođendan radnika, istek ugovora, zdravstveni pregled)
 • Ispisi (standardni ispisi, oblikovanje vlastitih ispisa)
 • Izvoz podataka za pripremu lančanih pisama (MS Word i OpenOffice Write)
 • Modul zapošljavanja omogućava raspisivanje potreba za radno mesto (interno, WWW), kreiranje popisa kandidata i praćenje razgovora, te njihovo ocenjivanje.
Poslovna inteligencija

ZEUS je modularni sistem poslovne inteligencije, integrisan u Pantheon, koji obuhvata izveštavanje, analitiku i planiranje pojedinih poslovnih segmenata.

Namenjen je direktorima, analitičarima, planerima i svima, koji žele moćan analitički alat za pregled procesa u preduzeću. Veoma je jednostavan za korišćenje i korisnik može da ga prilagodi svojim potrebama. Za svakodnevno odlučivanje potrebno je oblikovati informacije, koje su agregati različitih podataka iz različitih oblasti. ZEUS, koji praktično u svakom trenutku nudi informacije te vrste, može značajno da doprinese lakšem i kvalitetnijem upravljanju.

Primer prikaza direktorskih podataka:

 • Pregled obavljenog posla po projektima
 • Stanje na računu
 • Potraživanja i obaveze
 • Na kojim segmentima su projekti
 • Mesečni rezultat rada

Na taj način direktor vidi samo one podatke koji su za njega važni, a detalji su prepušteni operativnom osoblju za podršku. Zeus je sastavljen iz četiri dela; ZEUS Kontrolne table, ZEUS Analiza, ZEUS Izveštaja i ZEUS Planiranja.

 

Više o ZEUS analitici.

Pozovite +381 11 2018 057

Pozovite nas da zajedno pogledamo rešenje za optimizaciju poslovnih procesa u vašem preduzeću!

Kontakt

Datalab Automotive d.o.o.
+381 11 214 67 27
info@dl-automotive.rs 

X