Osvežavanje i održavanje PANTHEON-a

Osvežavanje

Zbog svega navedenog potrebno je nadograđivati programe sa novim verzijama. Na nadogradnju imate pravo, ukoliko imate sklopljen ugovor o nadogradnji odnosno ugovor o osvežavanju. Osvežavanje kod PANTHEON Hostinga nije uključeno u cenu licence.

Održavanje

Pojam održavanje podrazumeva sve aktivnosti, koje su potrebne za pravilan rad programa, jer obuhvata pomoć za podešavanje, nadogradnju i migraciju, opštu podršku prilikom upotrebe programa i slično. Isto tako nudimo i više paketa podrške i održavanja, s kojom dobijate i dodatne pogodnosti.

Postupak nadogradnje

1. korak – Identifikacija

Prilikom pokretanja nadogradnje DataLab PANHTEON™ pošalje mrežnom serveru podatke koja verzija je instalirana.
Korisnici mogu da imaju različitu frekvenciju nadogradnje, tako da korisnik A osvežava svoju programsku opremu svaki mesec, korisnik B je vratio prethodnu verziju, a korisnik C je poslednji put svoju aplikaciju osvežio pre šest meseci.

 

PANTHEON ne šalje na mrežni server nijedan drugi podatak osim sistemskih podataka o instaliranoj programskoj opremi. Tajna korisničkih poslovnih podataka je prilikom nadogradnje zagarantovana!

b

2. korak – Posredovanje registracijskih kodova i spisak promena

Mrežni server iz posredovanih podataka o podešenim verzijama kod korisnika sastavi spisak promena koje su potrebne korisniku za podešavanje novih verzija.

Ukoliko je korisnik dobio nove licence (npr. povećanje broja korisnika, trajanje ugovora o nadogradnji ili novi moduli ili promene licencnih modela), mrežni server izračuna nove šifre autorizacija i pošalje ih u PANTHEON.

3. korak – Prenos promena

PANTHEON na osnovu spiska promena, zahteva od fttp servera prenos novih verzija programa i postavi ih na direktorijum za nadogradnju na lokalnom serveru, koje će se zatim instalirati na korisničke računare u preduzeću.

 

S obzirom na to, da internet zna koje verzije korisnik ima instalirane, ne prenosi kompletnu nadogradnju od prve verzije nadalje, već samo spisak promena, koje su relevantne za korisnika i verziju koju trenutno ima instaliranu. Tako umesto prenošenja približno 60 MB podataka, potrebno je preneti u proseku oko 10 MB podataka. Troškovi korisnika nadogradnje su na taj način neprimetno manji.

4. korak – Ažuriranje baze podataka

PANTHEON nakon prenosa novih verzija, pokreće nadogradnju strukture podataka. Za vreme nadogradnje popravlja strukturu baze podataka, ažurira oblike ispisa i SQL-I postupke, koji su snimljeni na SQL serveru.

5. korak – Instaliranje na korisničke računare

Obično je više računara u preduzeću na kojima se pokreće PANTHEON. Kako bi se izbegla nadogradnja kod svakog korisnika posebno, PANTHEON prilikom pokretanja proveri da li su na raspolaganju nove verzije i automatski promeni verziju kod svakog korisnika.

Tako je administrator informacionog sistema rasterećen, a upravljanje novim verzijama centralizovano. Administrator zna da nadogradnjom sistema sa svog računara istovremeno nadograđuje sve računare u preduzeću.

 

 

UGOVOR O AŽURIRANJU ZA PROGRAMSKI PAKET PANTHEON™ Cene usluga

Više informacija

Za sve dodatne informacije i pitanja pozovite nas na (011) 404 8604 ili nam pišite na prodaja@datalab.rs

X