Sistem za upravljanje dokumentacijom – DMS

Sistem za upravljanje dokumentacijom – DMS

Koliko puta vam se desilo da provedete sate u pronalaženju nekog važnog dokumenta? A sigurni ste da je bio baš u tom i tom registratoru? Koliko puta ste bili sigurni da nešto imate i baš kada vam je zatrebalo niste mogli da pronađete?

X