,

Značaj analize konkurencije za tržišno pozicioniranje

17 Jun 2021

Primena alata poslovne inteligencije ima značajan uticaj na konkurentsku prednost preduzeća. Analiza konkurencije samo je jedan od aspekata koje je važno posmatrati, sa ciljem zadržavanja liderske pozicije ili unapređenja trenutne pozicije na tržištu.

Šta je konkurentska inteligencija?

Konkurentska inteligencija (eng. Competitive intelligence) je sposobnost prikupljanja, analiziranja i korišćenja podataka prikupljenih o konkurentima, kupcima i drugim tržišnim faktorima koji doprinose konkurentskoj prednosti preduzeća. Važna je jer pomaže preduzeću da shvati svoje konkurentsko okruženje, kao i mogućnosti i izazove u istom. Cilj konkurentske inteligencije je da pomogne u donošenju bolje informisanih odluka i poboljša organizacionu efikasnost, otkrivanjem rizika i prilika pre nego što postanu ‘lako’ vidljivi. Često se smatra sinonimom za analizu konkurenata, ali je konkurentska inteligencija više od analize konkurenata, jer  obuhvata celokupno okruženje i učesnike: kupce, konkurente, distributere, tehnologije i makroekonomske podatke.

Poslovna vs. Konkurentska inteligencija

Poslovna i konkurentna inteligencija su značajne za poboljšanje performansi i uspešnosti poslovanja preduzeća. Poslovna inteligencija se više fokusira na interne strategije, dok se konkurentska inteligencija više fokusira na ono što se događa van preduzeća. Iako ove dve inteligencije dele slične procese njihove koristi se razlikuju.

Poslovna inteligencija započinje sakupljanjem podataka iz internih izvora, integrisanjem informacija na jedno centralizovano mesto, analizom prikupljenih podataka i konačno delovanjem na ono što se analizom utvrdilo. Glavna prednost poslovne inteligencije je što omogućava prikaz istorijskih i trenutnih podataka u kontekstu i omogućava bolje predviđanje. Koristi se na svim nivoima u organizaciji: od razvoja proizvoda i cena, do osoblja, strateškog planiranja i poboljšanja procesa.

Konkurentska inteligencija sledi okvir koji vrlo liči na procese u poslovnoj inteligenciji, ali proces prikupljanja podataka započinje iz spoljnih izvora. To je postupak prikupljanja podataka o konkurentima, razumevanje ključnih informacija i korišćenja prikupljenih informacija za predviđanje sledećih poteza konkurenata.  Puko poznavanje tržišta nije konkurentska inteligencija, jer je potrebno imati znanje koje preduzeće može koristiti za poboljšanje svog položaja na tržištu.

Prednosti analize konkurencije

Svako preduzeće, bez obzira na veličinu i delatnost kojom se bavi, može imati brojne koristi od analize konkurencije. Analizom konkurencije preduzeće može:

 • utvrditi praznine na tržištu
 • razviti nove proizvode i usluge
 • pravovremeno otkriti ‘nove’ tržišne trendove
 • efikasnije obavljati marketing i prodajne aktivnosti.

Brojne su prednosti korišćenja analize konkurencije za unapređenje poslovanja, a najznačajnije su:

 • pomaže u prepoznavanju jedinstvenog predloga vrednosti vaših proizvoda i usluga odnosno onoga po čemu se vaš brend razlikuje od konkurencije, što može biti korisno za planiranje budućih marketinških aktivnosti
 • omogućava prepoznavanje onoga što konkurenti rade ‘ispravno’, a ove informacije su ključne za preduzeće da ostane relevantno na tržištu, kao i za osiguravanje da vaše marketinške kampanje nadmašuju standarde u branši
 • omogućava identifikovanje novih područja i prilika na tržištu, za kreiranje jedinstvene marketinške strategije koje nisu iskoristili konkurenti
 • pruža merilo prema kojem preduzeće može meriti svoj rast.

Kako napraviti analizu konkurencije?

Više je različitih načina na koje se može vršiti analiza konkurencije. Svaka analiza konkurencije je jedinstvena i vrši se na osnovu individualnih potreba preduzeća. Međutim, prilikom analize konkurencije mogu se izdvojiti i neke ‘generalne’ aktivnosti koje je potrebno preduzeti:

 • utvrditi ko su konkurenti preduzeća
 • utvrditi koje proizvode i usluge konkurenti nude na tržištu
 • analizirati cene proizvoda i usluga, kao i sve pogodnosti koje nude konkurenti
 • saznati koju tehnologiju koriste konkurenti
 • istražiti prodajne taktike i rezultate konkurenata
 • saznati koju strategiju tržišnog takmičenja primenjuju konkurenti
 • analizirati kako konkurenti plasiraju svoje proizvode i usluge
 • saznati kako konkurenti promovišu svoje marketinške sadržaje
 • pogledati prisutnost konkurenata na društvenim mrežama
 • analizirati nivo angažovanosti kupaca na promotivne sadržaje konkurenta.

Zaključak

Poslovna inteligencija je praćenje istorijskih aktivnosti preduzeća zarad informacija koje su bitne za proces donošenja odluka. Informacije o konkurenciji potrebno je analizirati kako bi donosioci odluka pravovremeno imali referentna merila u branši i/ili okvirene nivoe performansi konkurenata, koje će se koristiti za analizu i poređenje sa ciljem unapređenja sopstvenog poslovanja i boljeg tržišnog pozicioniranja.

Konkurentnost je prirodni odnos između preduzeća na tržištu. Analiza konkurencije pruža potrebno znanje kako bi preduzeće moglo predvideti sledeće poteze konkurenata, iskoristiti eventualne slabosti konkurenata na tržištu odnosno izgraditi vlastiti jedinstveni tržišni nastup po kojem će biti prepoznato na tržištu.

Suština konkurentske inteligencije je analiza, pri čemu se mogu  koristiti različiti analitički modeli: SWOT analiza, Porterovih pet sila, PEST analiza, segmentacija tržišta i itd.  Ako se pravilno primenjuju, ovi analitički modeli mogu pretvoriti različite delove informacija u inteligenciju koja se može praktično primeniti za unapređenje trenutne tržišne pozicije preduzeća.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X