Zašto je celoživotno učenje važno za kreativnost?

8 Mar 2019

„More ne možeš preći zureći u vodu.” –

Digitalno doba donelo je i ubrzane procese promena, a potreba za kreativnošću u doba interneta sve je veća. Profesionalci koji su posvećeni celoživotnom učenju, kroz posao ili pohađanjem specijalističkih programa obuke, imaju zavidne sposobnosti, ‘snalaze se’ veoma dobro sa novim tehnologijama ili promenama u samom načinu obavljanja posla. Koncept celoživotnog učenja predstavlja kombinaciju teorije i prakse. Jednom godišnje organizovati seminar ili pohađati neki trening nije više dovoljno dobro rešenje za usvajanje promena iz okruženja i kontinuriano praćenje noviteta na tržištu.

Kreativnost i kreativni proces

Kreativnost se može definisati kao ideja koja je nova, dobra i korisna odnosno kao sposobnost stvaranja nečeg što je korisno i ima svoju funkciju, pri zadovoljavanju ljudskih potreba ili rešavanja nekog problema. Kreativnost može biti i način na koji se komunicira neka ideja, ali tako da to istovremeno bude jedinstveno, privlačno i neočekivano iskustvo za onoga kome se (nova) ideja prezentuje.

Kreativni proces sastoji se od svesne i nesvesne faze. Tokom faze inkubacije ideje, kreativni proces je delom izvan naše kontrole. Formulisanjem problema i testiranjem rešenja kreativni proces se iz faze ‘nesvesnog’ pomera u domen svesnog. Kreativni proces podrazumeva sledeće 4 faze:

 • priprema koja obuhvata: istraživanje, planiranje, stvaranje odgovarajućeg mentalnog okvira i visoke koncentacije;
 • inkubacija kao odsustvo voljnih svesnih razmišljanja o problemu i može biti u dva oblika: period „ne razmišljanja“ i period relaksacije odnosno period bez ikakvog mentalnog rada;
 • iluminacija predstavlja „bljesak uvida“, „klik“ ili „aha momenat“, a rezultat je kulminacije uspešnog niza asocijacija;
 • verifikacija podrazumeva testiranje vrednosti ideje i njeno svođenje na jasnu formu.

Celoživotno učenje i aktuelni trendovi

Učenje na licu mesta, personalizovani trening, hibridno učenje, mehaničko učenje i veštačka inteligencija neki su od ‘vrućih’ trendova u savremenom svetu, a ulaganje u celoživotno učenje i razvoj znanja/veština zaposlenih predstavlja dugoročnu investiciju preduzeća tzv. inteligentne organizacije.

Učenje u virtuelnom prostoru, gde se istovremeno može gledati  sadržaj koji se prezentuje putem npr. webinara i istraživati online, predstavlja hibridni koncept učenja, koji se značajno razlikuje u odnosu na konvencionalni način učenja u posebno organizovanom prostoru i ‘oči u oči’ sa edukatorom.

Nove generacije zaposlenih svojevoljno prate i trendove iz okruženja koji u tom trenutku nisu ‘usko’ povezani sa poslom koji obavljaju. Angažovanje zaposlenih koji samostalno unapređuju sopstvena znanja i veštine za poslodavca je efikasniji način upravljanja razvojem ljudskih potencijala, nego zapošljavanje novih zaposlenih koji treba da se upoznaju sa radnom okolinom i savremenim poslovnim trendovima.

 Zašto je potrebno ulagati u kreativnost kroz celoživotno učenje?

Na globalnoj, a sve više i na lokalnoj, ravni uspešna su samo ona preduzeća, bila ona velika ili mala, koja svoje poslovanje zasnivaju na inovacijama. Glavni izvor konkurentske prednosti savremenih preduzeća je kreativnost, koja se realizuje kao kontinuirana sposobnost preduzeća da razvija i kreira nove proizvode i usluge za potrebe određenog tržišta ili ciljnog segmenta potrošača na tržištu.

Bez kreativnosti nema inovacija, pri čemu inovacije predstavljaju primenjenu kreativnost koja podrazumeva kreiranje novih proizvoda i usluga, kao i unapređenje poslovnih procesa u preduzeću. Ulagati u kreativnost, kroz celoživotno učenje zaposlenih, znači da preduzeće na sistemski način ulaže u inovacije, pa samim tim na taj način ulaže i u razvoj sopstvenog poslovanja.

Kako podsticati kreativnost na radnom mestu?

Preduzeća koja snažno podstiču kreativnost na radnom mestu generišu nove ideje i strategije za rast poslovanja. Za podsticanje kreativnosti na radnom mestu potrebno je:

 1. Ukloniti ograničenja – kreativnost je organska i neophodno je ukloniti sva ‘ograničenja’ u radu kreativnog tima.
 2. Ne brinuti o tome „kako“– najbrži način za ‘ubijanje’ kreativnog procesa je zahtevati od kreativnog tima da proizvede taktička rešenja u tandemu sa kreativnim idejama.
 3. Izgraditi multidisciplinarni tim – najefikasnija strategija za poticanje kreativnosti je izgradnja tima s različitim vještinama i snagama, te poticanje zdrave debate među njima.
 4. Podsticati eksperimentisanja, improvizaciju i podršku ‘greškama’ – ako  eksperiment ne uspe, sa pravim načinom razmišljanja, timovi uče neprocenjive lekcije.
 5. Probuditi znatiželju – znatiželju podstičite pitanjima, kao što su: „Šta bismo učinili da znamo …?“ ; „Koje su mogućnosti ako pogledamo i drugu stranu?“

Prednosti  celoživotnog učenja za razvoj kreativnosti

Ulaganje u razvoj kreativnih veština zaposlenih od posebnog je značaja za kreiranje inovacija u preduzeću, a kao najznačajnije prednosti mogu se izdvojiti sledeće:

 • celoživotno učenje je osnovna pretpostavka za rast i razvoj poslovanja preduzeća
 • kreativnost je najbolje rešenje ukoliko želite da održite naprednu i uspešnu organizaciju (preduzeće)
 • celoživotno obrazovanje povećava mogućnost za zapošljavanje
 • pojedinci i preduzeća povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada, proizvoda i usluga
 • ulaganjem u oblasti koje su aktuelne i profitabilne utiče se na razvoj celokupnog čovečanstva.

 

Zaključak

Kreativni pojedinci, preduzeća i društva pokretači su promena na tržištu. Iako, generisanje novih ili inovativnih ideja može izgledati kao jednostavan zadatak, kreativnim rešenjima smatraju se samo one ideje koje su korisne i funkcionalno se rašire kao novi proizvodi i usluge koji su traženi na tržištu. Za generiaanje utrživih kreativnih ideja potrebna su odgovarajuća teorijska i praktična znanja i veštine.

[1] Op. A. – Cloud ili „Oblak“

[2] Op. A. – http://www.digitalnahrvatska.org/sto-je-digitalna-ekonomija/

[3] Op. A. – http://balkans.aljazeera.net/vijesti/cetvrta-industrijska-revolucija-potpuno-mijenja-svijet

lejla-softic

Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p. 

Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u osobni razvoj i unapređenje znanja i vještina nije moguće postići u 21. stoljeću. Konstantno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina podjednako važno, za uspješnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X