Uloga finansijskog menadžera i računovođe

16 Aug 2019

„Svako može da drži kormilo kada je more mirno.“

Uspešno finansijsko upravljanje poslovanjem zahteva primenu specifičnih znanja finansijskih stručnjaka i savremene softvere. Finansijski eksperti u preduzeću mogu imati različite uloge. Za finansijsko upravljanje najznačajniju ulogu u preduzeću imaju finansijski menadžeri i računovođe. Finansijski menadžeri mogu imati svoje područje specijalizacije kao npr. kontrolori, kreditni menadžeri, risk menadžeri itd. Iako je računovodstvena delatnost ‘standardizovana’ i u ovoj oblasti postoje različita područja specijalizacije kao npr. sertifikovani računovođa, forenzički računovođa, poreski računovođa itd. Uobičajeno je da finansijski eksperti (stručnjaci) obezbeđuju informacije iz domena lične specijalizacije. U zavisnosti od veličine i delatnosti preduzeća, saradnički tim mogu činiti dva i više finansijskih stručnjaka, pri čemu je od posebnog značaja definisanje njihovih pojedinačnih uloga.

Šta je CFO?

Chief financial officer (CFO) je finansijski menadžer na najvišem nivou odnosno izvršni direktor odgovoran za finansijsku kontrolu i planiranje u preduzeću. Zadužen je za sve računovodstvene funkcije, uključujući: kreditnu kontrolu, pripremu proračuna i finansijskih izveštaja, koordinaciju finansiranja i prikupljanje sredstava, praćenje rashoda i likvidnosti, upravljanje ulaganjima i oporezivanje, izveštavanje odbora o finansijskom učinku i pružanje pravovremenih finansijskih podataka CEO[1].

Uloga finansijskog menadžera

Finansijski menadžeri prvenstveno se bave finansijama na nivou preduzeća odnosno donose odluke o novcu i novčanim transakcijama preduzeća. Zaduženi su za nadgledanje operativnih troškova, što obuhvata i analizu načina na koji se troši kroz svako od odeljenja u preduzeću, kako bi se utvrdilo da li je preduzeće na putu ispunjenja svojih finansijskih ciljeva. Opšte posmatrano, finansijski menadžeri su zaduženi i za nadgledanje tima finansijskih stručnjaka koji prate izveštaje o troškovima, plate i račune troškova za različita odeljenja. Ove informacije su od posebnog značaja kada finansijski menadžer podnosi godišnje izveštaje za interne i spoljne korisnike finansijskih informacija.

Uloga računovođe

Uloga računovođe je od posebnog značaja za poslovanje preduzeća i to prvenstveno sa stanovišta kreiranja finansijskih informacija za potrebe internih i eksternih korisnika. Računovođa ima zadatak da beleži, sumira i izveštava o finansijskim transakcijama preduzeća i to tako  da je moguće dobiti tačnu informaciju o finansijskom položaju i učinku preduzeća. Računovođe mogu imati tehničke, upravljačke ili savetodavne uloge unutar preduzeća. Mogu raditi u javnom ili privatnom sektoru. S obzirom na ulogu koju imaju u preduzeću, računovođe treba da rade u skladu sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Sličnosti i razlike u ulogama finansijskih stručnjaka

Iako finansijski menadžeri i računovođe obavljaju relativno ‘slične’ zadatke odnosno imaju ulogu da upravljaju finansijama u preduzeću, njihove profesionalne dužnosti i odgovornosti se bitno razlikuju. U hijerarhijskoj lestvici preduzeća finansijski menadžeri su obično ‘stepenik’ iznad računovođa. Računovođe mogu napredovati u karijeri kako bi postali finansijski menadžeri. Finansijski menadžeri takođe mogu preuzeti nadzornu ulogu računovođa, jer su odgovorni za celokupno finansijsko poslovanje preduzeća. Neki od njihovih radnih zadataka se mogu ‘preklapati’, jer su oba stručnjaka odgovorna za korišćenje finansijskih informacija sa ciljem uspešnog finansijskog poslovanja preduzeća. Bez obzira na sličnosti, postoje i brojne razlike u ulogama ovih finansijskih stručnjaka. Dok su računovođe zadužene za praćenje dnevnih finansijskih transakcija u preduzeću, finansijski menadžeri su odgovorni za postizanje kratkoročnih i dugoročnih finansijskih ciljeva preduzeća. Dalje, računovođe su odgovorne za prikupljanje podataka i dokumentovanje svih finansijskih transakcija u preduzeću, a finansijski menadžeri se prvenstveno bave analizom prikupljenih finansijskih podataka kako bi pronašli strategije za poboljšanje finansijskog poslovanja preduzeća i povećali profitabilnost.

Zaključak

Finansijski menadžeri i računovođe, iako imaju slično obrazovanje iz oblasti finansijskog upravljanja i računovodstva, mogu imati različite uloge u preduzeću. Uloge finansijskog menadžera i računovođe mogu se razlikovati odnosno ‘preklapati’ u preduzeću u zavisnosti od veličine i unutrašnje organizacije rada. Velika preduzeća i poslovne grupacije (korporacije) obično imaju više finansijskih stručnjaka odnosno postoji uska specijalizacija rada finansijskih stručnjaka i različite su uloge koje obavljaju finansijski menadžeri i računovođe. Mala i srednje velika preduzeća, najčešće zbog ‘ograničenih’ kadrovskih i drugih resursa ne mogu sebi ‘priuštiti’ ovakav oblik specijalizacije, tako da su računovođe istovremeno i finansijski menadžeri ili ulogu i zadatke finansijskog menadžera izvršava direktor preduzeća (strateški menadžer, CEO) uz korištenje usluga sertifikovanog računovođe, kao spoljnog pružaoca usluga. Od finansijskih menadžera i računovođa se očekuje da imaju odgovarajuće iskustvo potrebno za uspešno finansijsko upravljanje, a finansijski stručnjaci sa iskustvom izuzetno su cijenjeni na tržištu rada. Bez obzira što se računovođe bave finansijskim i upravljačkim računovodstvom (obično prošlost), a finansijski menadžeri su prevenstveno nadležni za finansijsko planiranje, kontrolu i odlučivanje (obično budućnost), samo kao tim ova dva finansijska stručnjaka mogu obezbediti dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje preduzeća. Kao saradnički tim, finansijski menadžer i računovođa mogu postići značajne sinergijske efekte za preduzeće, što je od posebnog značaja za efikasno finansijsko upravljanje (ne)materijalnim resursima preduzeća. Što su kvalitetniji međusobni odnosi ova dva finansijska stručnjaka, to su uspešniji finansijski rezultati poslovanja preduzeća.

[1] CEO – Chief executive officer, Direktor preduzeća

 

lejla-softic Autor: Lejla Softić, dipl.oec.  –  SoftConsulting s.p.  Smatra da razvoj karijere bez kontinuiranog ulaganja u lični razvoj i unapređenje znanja i veština nije moguće postići u 21. veku. Konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja i veština podjednako je važno, za uspešnu karijeru, koliko je značajno disanje za naš život i zdravlje.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X