,

Savremeni klijenti i poslovanje ‘u oblaku’

9 Dec 2020

“Budi ljubazan kad god je to moguće, a moguće je uvek!”

-Dalaj Lama-

Poslovanje ‘u oblaku’ ima brojne prednosti, a najznačajnija prednost je da preduzeća mogu na kvalitetniji način da komuniciraju sa savremenim klijentima. Savremeni klijenti svoje potrebe žele da zadovolje po principu 24/7/365 i stoga je dostupnost npr. knjigovodstvenih usluga ‘u oblaku’ mnogo efikasnije rešenje: i za klijenta odnosno korisnika knjigovodstvenih usluga, i za pružaoca knjigovodstvenih usluga. Iako može izgledati kao relativno ‘jednostavno’ rešenje izvršiti transformaciju konvencionalnog načina poslovanja u poslovanje ‘u oblaku’, neophodno je naglasiti da prilikom toga postoje i određeni izazovi koje je neophodno savladati kako bismo uspešno poslovali sa savremenim klijentima.

Šta je javni oblak?

Javni oblak (engl. public cloud) je usluga koju nudi tzv. treća strana, pri čemu se usluge ‘u oblaku’ koriste od strane različitih korisnika,  u isto vreme, i na istom provajderu. ‘Otvoren’ je za sve korisnike usluga koje nudi treća strana i istovremeno mu mogu pristupiti različiti korisnici. Pri tom različiti korisnici mogu istovremeno koristiti infrastrukturu u javnom ‘oblaku’ za izvršavanje sopstvenih aktivnosti, bez ometanja njihovih međusobnih aktivnosti.  Korisnici usluga plaćaju samo deo usluga javnog ‘oblaka’ koji upotrebljavaju i pritom ne treba da se brinu o drugim uslovima neophodnim za poslovanje ‘u oblaku’ (npr. administracija ‘oblaka’ itd.), već to za njih obavlja treća strana kao pružalac usluga.

Poslovanje ‘u oblaku’ i izazovi za savremene klijente

Jedan od izazova za savremene klijente, prilikom poslovanja ‘u oblaku’, može biti i izbor vrste ‘oblaka’ koji će koristiti za sopstveno poslovanje. Osim javnog ‘oblaka’, koji se najčešće koristi, savremeni klijenti mogu se opredeliti i za druge oblike poslovanja ‘u oblaku’, kao što su to: privatni ‘oblak’, zajednički ‘oblak’ ili hibridni ‘oblak’. Korisnici usluga ‘u oblaku’, pri saznanju da postoje različite mogućnosti svakog od navedenih tipova ‘oblaka’, mogu doći u dilemu: Koju vrstu ‘oblaka’ izabrati za poslovanje?

Sledeći izazov za savremene klijente će biti izbor pružaoca usluga ‘u oblaku’, bez obzira da li se radi o uslugama tzv. treće strane odnosno izboru odgovarajućeg softvera za poslovanje ‘u oblaku’, kao i u slučaju npr. usluga računovodstva ‘u oblaku’. Kako bi uspešno zadovoljili potrebe svojih klijenata, uobičajeno je da pružaoci usluga treće strane i kreatori softvera za poslovanje ‘u oblaku’ npr. računovodstvo ‘u oblaku’, imaju već ugovorenu partnersku saradnju, kako bi olakšali svojim klijentima izbor usluga neophodnih za digitalnu transformaciju poslovanja.

Savremeni klijenti i sigurnosni aspekti poslovanja ‘u oblaku’

Sigurnosni aspekti poslovanja ‘u oblaku’ jedan su od izazova digitalne transformacije poslovanja, naročito ukoliko se koriste usluge npr. javnog ‘oblaka’. Iako je pružalac usluga javnog ‘oblaka’ obavezan da poštuje sve neophodne standarde (engl. cloud standards) i profesionalno se odnosi prema korisnicima svojih usluga, ipak postoje i nedoumice klijenata da će ‘neko drugi’ odnosno neovlašćeno lice imati uvid u poverljive podatke preduzeća.

Pružaoci usluga ‘u oblaku’, tzv. treća strana odnosno kreatori softvera za poslovanje ‘u oblaku’, iako garantuju sigurnost pružanja sopstvenih usluga, ne bi trebalo da  zanemare evenutalne rizike u ovoj oblasti. Naime, kao odgovor na potencijalni rizik od eventualne zloupotrebe podataka ‘u oblaku’ ne mogu biti izjave da su podaci klijenta već nezaštićeni prilikom rada na npr. konvencionalan način, jer preduzeća obično ne raspolažu adekvatnim IT stručnjacima. Odgovor pružaoca usluga ‘u oblaku’, kako bi ih savremeni klijenti mogli adekvatno razumeti i tako steći poverenje ‘u oblak’, treba da bude u vidu promocije preduzetih mera zaštite tanosti podataka odnosno primene sigurnosnih protokola ‘u oblaku’.

Kako digitalna transformacija pomaže savremenim klijentima?

Premeštanje podataka, aplikacija i platformi ‘u oblak’ može stvoriti brojne poslovne koristi za preduzeće, jer je na taj način preduzeće u mogućnosti da smanji kapitalne izdatke, uz istovremeno održavanje fleksibilnog i savremenog IT okruženja.  Računovodstvo ‘u oblaku’ samo je jedan od aspekata digitalne transformacije poslovanja. Savremeni klijenti obično svoje poslovanje izmeštaju ‘u oblak’, kako bi efikasnije upravljali finansijskim poslovanjem, u uslovima kada se vođenje poslovnih knjiga npr. izvršava u knjigovodstvenim agencijama odnosno ‘van’ preduzeća.

Implementacijom poslovanja ‘u oblaku’ i primenom npr. knjigovodstva ‘u oblaku’, preduzeće bez obzira da li se radi o pružaocu knjigovodstvenih usluga ili njegovom klijentu, započinje proces digitalne transformacije poslovanja. Nekada će ovaj proces inicirati npr. knjigovodstvena agencija koji želi svojim klijentima da pruži efikasnije upravljanje sopstvenim finansijama, a nekada će inicijator biti klijent koji želi da mu knjigovodstvena funkcija, iako se izvršava ‘van’ preduzeća, bude uvek ‘pri ruci’, kako bi unapredili svoje (finansijsko) poslovanje. Bez obzira ko je inicijator pokretanja procesa digitalne transformacije poslovanja, obe strane knjigovođa i klijent, treba da budu spremne na promene u trenutnom načinu poslovanja. U početku mogu postojati ‘manje’ komunikacijske ili druge smetnje u radu, usled nedovoljnog iskustva, ali će dugoročno posmatrano prednosti digitalne transformacije poslovanja biti višestruke za obe vrste korisnika usluga ‘u oblaku’: i knjigovođu, i klijenta.

 Zaključak

Iz samo jednog primera pružanja usluga ‘u oblaku’, kao što je to npr. računovodstvo ‘u oblaku’, veoma lako se mogu uočiti izazovi i prednosti ovakvog načina rada i saradnje sa savremenim klijentima. Savremeni klijenti žele da imaju sve više vremena za unapređenje svog poslovanja (B2B)i/ili izvršavanje drugih aktivnosti (B2C), a upravo poslovanje ‘u oblaku’ pruža potrebnu fleksibilnost prilikom korišćenja različitih usluga: od računovodstvenih, preko internet trgovine, do organizacije webinara i sl.

Različiti pružaoci tzv. konvencionalnih usluga, tokom aktuelne pandemije, prepoznali su značaj ulaganja u digitalnu transformaciju  poslovanja odnosno spoznali značaj primene poslovanja ‘u oblaku’, kako bi mogli uvek biti na raspolaganju savremenim klijentima i tako nesmetano realizovati poslovne aktivnosti u digitalnim uslovima poslovanja. U izmenjenim okolnostima (tzv. nova realnost) pitanje za strateške menadžere i vlasnike biznisa više nije: Da li poslujete ‘u oblaku’?, nego treba da glasi: Koliko uspešno koristite poslovanje ‘u oblaku’ za usluživanje svojih klijenata?

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X