,

Jedan, a radi za 10 – PANTHEON WorkFlow

11 Jan 2019

Pred kraj godine gužva je uvek poprilična, a uvek fali vremena (a i ljudi) da se sve što kupci traže isporuči na vreme i u dogovorenim okvirima. Jednom rečju haos. I izgleda da se iz godine u godinu haos povećava uprkos računarima, programima i raznoraznim drugim unapređenjima. ’Đe ba zapelo kako bi se zapitali nadrealisti?

Poslovanje danas

Sve veći zahtevi savremenog poslovanja postavljaju pred kompanije i zaposlene sve veće izazove. Očekivanja kupaca rastu, odgovor kompanije na zahtev kupca očekivano treba da bude trenutan. Brzina komunikacije uslovljena razvojem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija je danas nezamisliva ljudima od pre samo 15-tak godina.

Zamislite poslovanje u kom ste pisali pismo sa narudžbenicom, čekali odgovor za potvrdu i zatim čekali isporuku. Danas je ostalo samo da sačekate isporuku (ako ste kupac). Pismo odnosno elektronska poruka do prodavca stiže odmah kao i njegov odgovor do kupca. Email je to drastično ubrzao. Online prodavnice su uklonile i ovaj vid komunikacije već se sva roba dostupna kupcima nalazi u online izlogu spremna za poručivanja na jedan klik.

Sa druge strane u tzv. back-end-u stvari se očekuju da podjednako brzo i efikasno funkcionišu. A to zahteva prilagođavanje procesa sada već standardnim očekivanjima brzine, efikasnosti i efektnosti. Ako je ranije bilo u redu da direktora čeka gomila papira na stolu za odobrenje danas je to praktično gubljenje vremena i usporavanje ostalih u nizu da efikasno obavljaju svoj posao.

Vreme ključni resurs – A vreme je novac

Vreme je danas ključni resurs. Pitanje koje se tu postavlja je kako da uz ograničene resurse, a pre svega ljudi i posledično vremena, ostvariti maksimalne moguće efekte poslovanja?

Odgovor su nam delimično doneli poslovni programi i standardizacija procesa. Ostalo je da to automatizujemo koristeći raspoloživo znanje i podatke.

Efektivnost i efikasnost

ISO 9001:2015 definiše nekoliko važnih pojmova. Efikasnost se definiše kao odnos između ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa dok se efektivnost definiše kao obim u kome su realizovane planirane aktivnosti i ostvareni planirani rezultati. Zajedno ta dva kreiraju merljiv rezultat (performanse).

Proces se sa druge strane definiše kao skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti koji koristi ulazne elemente da bi se isporučio predviđeni rezultat.

Kako bi bili uspešni danas potrebno je da budemo i efikasni (da radimo stvari na pravi način) i efektivni (da radimo prave stvari). Ta dva uslova zajedno bi trebalo da donesu očekivani rezultat.

Ovo znači da bi trebalo uvek raditi prave stvari i to na pravi način. Kako to postići u savremenom svetu brzine, neizvesnosti i konstantnih promena, pravo je pitanje.

Odgovor leži u standardizaciji i automatizaciji poslovnih procesa!

Standardizacija podrazumeva da definišemo poslovne procese i načine na koji ih radimo i da postavimo preduslove za merenje efikasnosti. Automatizacija nam u sledećem koraku pomaže da se procesi uvek odvijaju na isti način uz pomoć računara i poslovnog programa koji takvu automatizaciju omogućava.

Ima li rešenja?

PANTHEON WorkFlow, dostupan u svim licencama PANTHEON ERP rešenja, omogućava da poslovne procese definišemo kao tokove procesa, da takve tokove automatizujemo i da pratimo njihov rezultat.

Zamislite samo da imate mogućnost da sve glupave, dosadne i ponavljajuće aktivnosti u toku svakog poslovnog dana prebacite mašini? Koliko bi vam vremena više ostalo za pametnije stvari?

Sa tom idejom napravljen je PANTHEON Workfow koji prevashodno ima za cilj da pojedinca, a posledično i tim, rastereti ovih dosadnih poslova.

Uz pomoć ovog alata moguće je osloboditi zaposlene razmišljanja o tome koga obavestiti o nekim poslovnim promenama, ko odlučuje o nekoj stvari, ko treba da potvrdi neki trošak i sl.

Bez automatizacije koja ZNA u svakom trenutku (jer je tako podešeno i definisano) kome proslediti određenu poruku, koga obavestiti o nekoj aktivnosti i sl. zaposleni će najčešće trošiti i svoje i vreme kolega na dobijanje informacija o svim ovim stvarima.

U tom svetlu vraćamo se na naslovnu poruku i osnovnu ideju da je uz pomoć automatizacije upotrebom PANTHEON Workflow alata moguće rasteretiti zaposlene viška posla i podići produktivnost. Da li je baš moguće da će automatizacija zameniti deset ljudi? Teško, ali dovoljno je da rastereti svakog pojedinca bar 50% aktivnosti koje se mogu automatizovati.

Šta biste Vi uradili sa viškom vremena?

 

 

 

untitleddatalabDatalab tim

Simboličnim potpisom želimo da obuhvatimo sve pojedince, zaposlene, saradnike, partnere i korisnike sa kojima svakodnevno učimo, stičemo i razmenjujemo iskustvo, znanje, probleme i rešenja. Bez svih zajedno svega ovoga ne bi bilo. Čitajte nas redovno i javite koje vas teme i informacije zanimaju! Jer danas više nego ikad važi: kad imaš informaciju, imaš moć. Ekipa Datalaba svoje znanje deli sa vama! Podelite dalje…

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X