,

Digitalna stategija vs. Digitalna transformacija

16 Apr 2021

Digitalna transformacija podrazumeva i implementaciju adekvatne digitalne strategije preduzeća. Jedan od izazova za strateške menadžere, pri digitalnoj transformaciji poslovanja, može biti i nepostojanje odgovarajuće digitalne strategije preduzeća. Izostanak kreiranja digitalne strategije ne treba da bude ‘pravilo’ ili redovna praksa u preduzeću. U takvim okolnostima potrebno je da strateški menadžment spozna: Zašto digitalna transformacija (ni)je adekvatno realizovana? odnosno Koje su razvojne šanse preduzeća primenom odgovarajuće digitalne strategije?

Šta je digitalna strategija?

Digitalna strategija je usmerena na korišćenje tehnologije za poboljšanje poslovne uspešnosti, bilo da to znači stvaranje novih proizvoda i usluga ili redizajniranje trenutnih poslovnih procesa. Određuje smer kojim će se preduzeće kretati da stvori nove konkurentske prednosti primenom digitalne tehnologije, kao i taktike koje će se koristiti za postizanje tih promena. Obično podrazumeva promene u poslovnim modelima, jer nova tehnologija omogućava inovativnim preduzećima pružanje usluga koje ranije nisu bile moguće. Digitalna strategija trebalo bi da bude deo poslovne strategije. To je strateški plan preduzeća definisan za postizanje određenih ciljeva uz pomoć digitalnih tehnologija.

Značaj digitalne strategije za digitalnu transformaciju

Da bi preduzeće moglo iskoristiti mogućnosti koje pružaju savremene digitalne tehnologije, potrebno je kreirati ili transformisati digitalnu strategiju preduzeća. Digitalna strategija pruža okvir za razvoj i/ili digitalnu transformaciju poslovanja preduzeća, i naglašava povezane izazove kroz primere uspešnih i neuspešnih poduhvata.

Izgradnja efikasne digitalne strategije veoma je važna u današnje umreženo doba. Najvrednije globalne korporacije koriste digitalnu strategiju tako što su razvile digitalne platforme ili sarađuju sa onima koji nude ekosistem zasnovan na online platformi i/ili poslovanju ‘u oblaku’. Da bi preduzeće uspešno realizovalo svoj ekosistem zasnovan na online platformi i/ili poslovanju ‘u oblaku’ presudno je imati odgovarajuću digitalnu strategiju i naučiti kako se isti povezuje sa analitikom podataka, veštačkom inteligencijom i strategijom podataka u preduzeću. Digitalna strategija i na njoj zasnovana analitika omogućava kreiranje jedinstvenog i integrisanog IKT ekosistema.

Najznačajnije prepreke digitalne transformacije

Aktuelna pandemija pokazala je da značajan broj MSP na domaćem tržištu nema adekvatnu digitalnu strategiju, kao i da je pod pritiskom spoljnih okolnosti (pandemija) ubrzan proces digitalne transformacije poslovanja. To je uticalo i na ‘nove’  prepreke digitalne transformacije poslovanja, a kao 3 najvažnija faktora navode se:

  • zabrinutost za privatnost podataka i kibernetičku sigurnost
  • nedostatak resursa( finansijski, kadrovski, vremenski)
  • nemogućnost interpretacije podataka i informaciona preopterećenost.

Ovo nisu ‘nove’ prepreke pri digitalnoj transformaciji poslovanja, ali su u uvjetima pandemije ovo najznačajniji prepoznati faktori, koji se ne trebaju zanemariti niti nakon završetka pandemije, jer se radi o izuzetno važnim faktorima kojima treba posvetiti posebnu važnost pri digitalnoj transformaciji.

Procesni pristup digitalnoj transformaciji

Za uspešno savladavanje uočenih prepreka, strateški menadžeri treba digitalnoj transformaciji da pristupe procesno. Procesni pristup podrazumeva postepenu digitalnu transformaciju poslovanja, u skladu sa utvrđenim strateškim prioritetima, koji su definisani u digitalnoj strategiji preduzeća.

Primena procesnog pristupa u digitalnoj transforamciji poslovanja, strateške menadžere suočava sa brojnim izazovima, a najčešće su to: nedostatak vizije i neadekvatno iskustvo u upravljanju promenama, u digitalnoj transformaciji poslovanja.

Dodatni izazov za strateške menadžere u MSP je nepostojanje standardizacije i dokumentovanja poslovnih procesa, što proces digitalne transformacije u MSP čini usporenijim u odnosu na velika preduzeća i korporacije, koje imaju relativno ‘dobro’ uspostavljenje poslovne procese. Sa druge strane, za strateške menadžere u velikim preduzećima i korporacijama postojeći sistem poslovnih procesa može istovremeno biti i najveći izazov, ukoliko u organizaciji ne postoji opredeljenje da se izvrši reinženjering poslovnih procesa, kao jedna od nezaobilaznih faza digitalne transformacije.

Optimizovanje poslovnih procesa u preduzeću treba započeti tako da klijenti budu u središtu svih poslovnih procesa. Digitalna transformacija obično započinje sa digitalizacijom računovodstvene funkcije, odnosno implementacijom ERP-a. Prodajno-marketinška funkcija i proces upravljanja odnosima sa klijentima obično je zanemaren ili se istom naknadno pristupa implemenacijom odgovarajućeg CRM rešenja. Kada klijenti nisu u središtu svih poslovnih procesa u preduzeću, izveštavanje neće biti prilagođeno potrebama donosilaca odluka, što dovodi do nemogućnosti interpretacije podataka i informacione preopterećenosti u preduzeću. Procesni pristup digitalnoj transformaciji treba da obezbedi da su svi poslovni procesi u preduzeću u funkciji usluživanja klijenata, pri čemu se planiranje i upravljanje resursima vrši na integralan način.

Zaključak

Bez obzira na izabrani model digitalne transformacije poslovanja, potrebno je da svi poslovni procesi i digitalni alati koji se koriste pri tom budu integrisani u jedinstveni informacioni sistem, kroz odgovarajuću IT arhitekturu i internu organizaciju u preduzeću, što se efikasno postiže implementacijom adekvatne digitalne strategije preduzeća.

Pri digitalnoj transformaciji poslovanja, strateški menadžment treba da napravi zaokret. Uspešna realizacija digitalne strategije treba da bude primarni zadatak, koji će se realizovati primenom odgovarajućih poslovnih modela i digitalnih tehnologija. Sve dok je u preduzeću digitalna transformacija poslovanja primarna, a digitalna strategija zanemarena, finansijski efekti ulaganja u digitalne tehnologije neće biti optimalno iskorišćeni za razvojne potrebe preduzeća.

Ne propustite korisne novosti i savete

Ukoliko želite da primate novosti sa korisnim biznis sadržajima iz naše baze znanja, molimo vas da popunite obrazac.

X