Partneri za implementaciju i podršku

Implementacioni partneri su zaduženi za niz veoma značajnih aktivnosti, koje se izvode kod korisnika neposredno nakon kupovine odgovarajuće verzije PANTHEON-a. Sistem je potrebno najpre implementirati, zatim buduće korisnike obučiti za rad i obezbediti aktivnosti koje su potrebne za održavanje.

Uvođenje ili Implementacija

Uvođenje ili Implementacija je veoma značajan prvi korak, za koji su zaduženi naši partneri. U ovoj fazi se vrše podešavanja svih parametara, koji određuju rad aplikacije u okviru određenog preduzeća. Aktiviraju se moduli (oblasti), koji pokrivaju određene poslovne procese i sa korisnicima se definišu postupci, koji su potrebni za pravilno delovanje aplikacije.

Obuka

Drugi korak je obuka korisnika koju obavljaju Datalab partneri, koji veoma dobro poznaju rad PANTHEON-a, kao i sistem delovanja u preduzeću i naravno, veoma dobro znaju šta sve treba naučiti krajnje korisnike. Prenos znanja na korisnike je od veoma velikog značaja, jer se na taj način postiže optimalno korišćenje svih prednosti, koje pruža PANTHEON.

Održavanje

Poslednja aktivnost koju izvode implementacioni partneri je održavanje sistema. Neke stvari se izvode on-line u samom razvojnom centru, dok neke obavljaju naši partneri na samom terenu. Uslugu održavanja sistema korisnik dogovara sa partnerom i definiše međusobna prava i obaveze odgovarajućim ugovorom.

Sertifikovani konsultanti

Među našim partnerima, možete pronaći kvalifikovane konsultante za oblast za koju Vam je potrebna pomoć.
Spisak

Partneri

ABC PROJEKT d.o.o. ABC PROJEKT d.o.o.

064 982 97 22

Marko Dudok Referentna lista

Blue Sky d.o.o. BLUE SKY d.o.o.

036 741 110

Pavle Deletić

Referentna lista

Aspektit AspectITSoft d.o.o.

063 432 654

Miroslav Milanović

060 700 10 14

Nikola Ristanović

Referentna lista

Datalab Automotive DATALAB AUTOMOTIVE 

011 201 80 57

Persida Pandurović

Referentna lista

Diart & Light Orchestra DIART & LIGHT ORCHESTRA

064 810 75 93

Nebojša Arsenijević

Referentna lista

6_partneri_Erpbookdoo ERPBOOK d.o.o.

063 324 176

Zoran Savić

Referentna lista

7_partneri_HeraConsulting HERA CONSULTING

063 244 597

Ksenija Milić

Referentna lista

iComputers iComputers

019 801 701

069 158 55 22

Ivica Majkanović

Referentna lista

Infodata System INFODATA SYSTEM

064 348 64 84

Slaviša Marković

Referentna lista

 Infoterm INFOTERM

016 236 651

Marko Minić

018 250 422

Tatjana Brkanović

Referentna lista

Želite da postanete partner?

Ukoliko želite više informacija o partnerskom programu, pozovite nas na (011) 404 8604 ili pošaljite upit putem e-mail-a.
prodaja@datalab.rs